“اسامى نامزدهاى تاييد صلاحيت شده رياست جمهورى” در آستانه اعلام

سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: بررسی صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری به پایان رسید سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: بررسی صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری به پایان رسیدکدخدایی: بررسی صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری به پایان رسید.تلاش میکنیم تا پایان امروز اسامی را به وزارت کشور اعلام کنیم / انتخاب خبر رسانه هاى اصولگرا ...