بازداشت به اتهام داشتن پلن اسلامی در گوشی‌ همراه!

مأموران چینی 53 مسلمان اویغور در دهکده «بوفورگا» در منطقه کاشغر در ایالت مسلمان‌نشین سین‌کیانگ را بازداشت کـــردند. به نقل «شيعه نيوز»، مأموران چینی 53 مسلمان اویغور در دهکده «بوفورگا» در منطقه کاشغر در ایالت مسلمان‌نشین سین‌کیانگ را بازداشت کـــردند.این مسلمانان به دلیل داشتن پلن‌های اسلامی در گوشی‌های موبایل خود توسط ...