تقدیم به ساحت شهیدِ والامقام محسن حججی

از رواقِ شــــــرقیِ زیبندگان می روم با عاشقان تا کهکشان با نفیرِ دردهـــــــامان خانومده اند دشـــت هایِ وحشــی نیلوفران .......... مشاعر:محمدرضا جعفری