حسرت روزهای گذشته را نخورید! – حسرت خوردن در مورد گذشته

نوشته های مرتبط حسرت روزهای گذشته را نخورید!سلامت نیوز/ متداوم در گذشته سیر می کنیم،نگران فردا ایم و شاکی از زمان حال! این عادت افزایش انسانههست که حسرت روزهای گذشته را می‌خورند و از آن روز‌ها و لحظه ها به نیکی و نیکوی یاد می‌کنند و از زمان حال گله وشکایت ...