خط قرمز مذاکره کنار گذاشتن سلاح و پایبندی به قانون اساسی سوریه است

رئیس جمهور سوریه میگوید که ملت این کشور حامی روند مصالحه هستند و جنگی که در آن رخ داده در واقع درگیری میان کشورهای حافظ حقوق بین الملل و ناقضان آن است. به گزارش «شیعه نیوز»، یک هیئت پارلمانی روسیه و یک هیئت پارلمانی اروپا برای بررسی بحران سوریه به ...