داعش مانند سگی وحشی هست/هیچ تروریستی جرأت نزدیک انجام گرفتن به مرزهای ایران را ندارد

امیر سرلشکر صالحی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران صبح امروز در مرزهای غربی کشور به ویژه مرز نفت منطقه حاضر انجام گرفت و اقتدار نیروهای واکنش سریع نیروی زمینی ارتش را ارزیابی کـــرد.به نقل صدا و سیما؛ نفت منطقه هم مرز با هستان دیاله عراق هست و گروهک ...