هلاکت فرماندۀ النصره و قطع تدارکات تروریست‌ها

یکی از فرماندهان جبهۀ النصره، با نام عبد الله الطنش، در جریان انفجار بمبی که ارتش سوریه در مسر خودرویش در جادۀ زبایر – خبب در ریف شمالی درعا منفجر کرد، کشته شد. به گزارش «شیعه نیوز»، نیروی هوایی سوریه خطوط تدارکات گروه های مسلح را به سوی منطقۀ جوبر، ...