وزیر پیشین مخابرات بیگناه هست

عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی می‌گوید، دادستانی کُل افغانستان پس از طی مراحل طولانی، اتهامات وارد انجام گرفته بالای وزیر پیشین مخابرات را نادرست ثابت کـــرده و حکم برائت او را صادر کـــرده‌هست.جناب آقا عبدالله این نقل کرد را در دیدار با عبدالرزاق وحیدی، وزیر پیشین مخابرات اعلام ...