پیام آیت الله العظمی صافی به همایش سهم من در امنیّت و آرامش

آیت الله العظمی صافی گلپایگانی در پیامی به همایش «سهم من در امنیّت و آرامش» تصریح کردند: اولین هدف و مقصودی که حکومتها باید در مقاصد عالیه خود قرار دهند، حفظ امنیت جامعه و آرامش عمومی و ایجاد نشاط و شادابی در زندگی و کسب و کار مردم می باشد. ...