گیم خطرناک عربستان سعودی با قطر /جنگ نیابتی بین پایتخت-ریاض بالا خواهد گرفت؟

خطر تانجام گرفتید تنش در خاورمیانه قابل توجه هست. به نقل نامه نیوز، فایننشال تایمز در گزارشی پیرامون تنش اخیر اعراب با قطر می نویسد:گیم خطرناک قدرت در حاشیه خلیج فارس در جریان هست. جایی که عربستان سعودی و متحدانش شیخ نشین کوچک اما ثروتمند قطر را دراقدامی تهاجمی و ...